De gezondheidszorg in Andalusië

Het niveau van de Spaanse gezondheidszorg, ook in Andalusië ligt doorgaans vrij hoog. Iedereen heeft recht op zorg, ongeacht zijn of haar nationaliteit of financiële mogelijkheden.

De gezondheidszorg in Andalusië, Servicio Andaluz de Salud (SAS) is onderverdeeld in drie categorieën:

Centro de Salud (eerste) hulp centra
Deze plaatselijke gezondheidscentra zijn ondergebracht in steden en (de meeste) dorpen. Je kunt er terecht voor algemene klachten. Behalve een huisartsenpost zijn er een of meer algemene afdelingen en meestal ook een eerste hulp post. Als je klacht of probleem groter is dan voorzien of als er foto´s moeten worden gemaakt, wordt je doorverwezen naar een algemeen ziekenhuis of gespecialiseerd centrum.

Ziekenhuizen en streekziekenhuizen
De algemene ziekenhuizen bevinden zich in de steden en dorpen met een regiofunctie, ook wel Comarcals geheten. Hier biedt men alle noodzakelijk zorg, voorzieningen en specialisaties. Soms is doorverwijzing naar een gespecialiseerd centrum nodig.

Gespecialiseerde centra
Gespecialiseerde klinieken of ziekenhuizen voor specifieke klachten en aandoeningen.

Alleen als je volledig geëmigreerd bent en/of autónomo (zelfstandig ondernemer) en onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor de Securidad Social, een soort nationale ziektenkostenverzekering. Deze verzekering biedt een standaard basisdekking, veel verzekerden sluiten een extra privé verzekering bij. Met de privéverzekering kun je vaak eerder terecht bij (aangesloten) specialisten en geldt een minder lange wachttijd. Veel Spanjaarden gaan voor het minste of geringste naar de dokter. Vaak rennen ze rechtstreeks door naar de eerste hulp (urgencias) omdat de wachttijden daar veel korter zijn. Het kan soms uren duren voordat je geholpen wordt. Zonder een bewijs van inschrijving bij de Securidad Social kun je vaak niet terecht voor standaard medische zorg.

Een tandartsdekking kun je meestal standaard bijverzekeren, maar – afhankelijk van je dekking- stelt dat doorgaans niet veel voor; je betaalt een hoge eigen bijdrage. Veel tandheelkundige ingrepen zijn hier wel veel goedkoper dan in Nederland.
In Andalusië zijn diverse goede Nederlandse aanbieders van privéziektekostenverzkeringen. Sinds kort kun je in enkele provincies, waaronder Malaga ook een beroep doen op een (telefonische) vertaler als je het Spaans nog niet zo goed beheerst.

Veel medicijnen, waaronder veel antibiotica, zijn in Spanje zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek. En bovendien vaak erg goedkoop.

Klik hier voor een lijst van ziekenhuizen en gezondheidscentra in Andalusië. Van je eigen ziektekostnverzekeraar ontvang je een lijst me aangesloten artsen, ziekenhuizen en specialisten waar je terecht kunt.