Aansprakelijkheid

Ontspanjehier is een eigenzinnige (vakantie)website over  Andalusië voor Nederlandse levensgenieters. Doelgroepen zijn Nederlanders die naar Andalusië op vakantie willen, daar wonen of werken of dat van plan zijn.

Bij het samenstellen, onderhouden, verbeteren, actualiseren en plaatsen van informatie op Ontspanjehier gaan we heel zorgvuldig te werk. Toch kan het zijn dat informatie niet (meer) juist, actueel of onvolledig is. Ontspanjehier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.

Bepaalde informatie op Ontspanjehier verwijst naar een link of site van een derde, andere partij dan Ontspanjehier. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie. 
Ontspanjehier heeft altijd het recht om informatie op de website of delen daarvan met onmiddellijke ingang te verwijderen of te wijzigen als deze misleidend is of op een andere manier in strijd is met de doelstelling van Ontspanjehier.

Privacy

Persoons-en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onszelf en om informatieaanvragen, reserveringen of bestellingen op de juiste wijze te kunnen verwerken. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Ontspanjehier worden ingeschakeld om een aanvraag of verzoek (verder) af te handelen.

Copycats en auteursrecht

Ontspanjehier bevat oorspronkelijke ideeën, foto´s, beeldmerken, teksten, grafische voorstellingen en software. De intellectuele en wettelijke (eigendoms)rechten daarvan berusten bij Ontspanjehier, evenals alle andere digitale uitingen en schriftelijke publicaties en worden wettelijk beschermd door internationale auteursrechten. Niets van de inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van Ontspanjehier op enigerlei wijze worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd en verspreid en/of openbaar gemaakt. Een verzoek om toestemming voor gebruik van informatie op deze website kun je schriftelijk aanvragen bij Monica Welsing via info@ontspanjehier.com.

© 2016 Ontspanjehier